විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය

ISBN : 955-8663-02-6
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 237
Size : 144 x 219mm
Weight : 300g

Price : Rs. 250.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp Number) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email: srivinayalankara@gmail.com

Description

මේ පොත හොඳින් තේරුම් ගෙන පොතේ දැක්වෙන ක්‍රමය අනුව නො වරදවා භාවනාව කැරගෙන ගියහොත්,වැඩි දෙනෙකුට භාවනාවේ ප්‍රතිඵලය,මෙලොව දී ම දක්නට ලැබෙනු ඇත යනු අපගේ ස්ථිර විශ්වාසයයි. මීට ශාසනස්ථිතිකාමී රේරුකානේ චන්දවිමල (1947 නොවැම්බර් 20)

Additional information

Weight 300 g
Dimensions 144 × 219 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය”