බුද්ධනීති සංග්‍රහය

ISBN : 955-8663-17-4
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 175
Size : 145mmX219mm
Weight : 210g

Price : Rs. 210.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

මේ ග්‍රන්ථය භාවිතා කරන තැනැත්තා හට සැම කටයුත්තකට ම බුදුන් වහන්සේගේ උපදෙස් ලැබිය හැකි වනු ඇත.මෙය බෞද්ධයන්ට හස්තසාර වස්තුවක් මෙන් නිතර ළඟ තබා ගෙන කියවීමට සුදුසු ග්‍රන්ථයකි.

Additional information

Weight 210 g
Dimensions 145 × 219 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බුද්ධනීති සංග්‍රහය”