බෝධි පූජාව

ISBN : 955-8663-08-5
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 111
Size : 145mmX219
Weight : 150g

Price : Rs. 150.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

මේ පොත ලියා ඇත්තේ මෙකල බෝධි පූජා කරන්නවුන්ගේ අදහස් අනුව ඔවුනට සුදුසු පරිද්දෙනි. එහෙයින් මේ පොත හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන බෝධි පූජා කරත හොත් එයින් මෙලොවදී ම බලාපොරොත්තු වන දේ ඉටුකර ගත හැකි වනු ඇත.

Additional information

Weight 150 g
Dimensions 145 × 219 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බෝධි පූජාව”